Miten ja keiden kanssa kehittäisit digitaalista asiakaskokemusta? Vastaa kyselyyn: https://link.webropol.com/s/digiyhteistyo

Siirry Digiluonnon demoalustalle tästä: app.digiluonto.fi/ (huom! anna sovellukselle oikeus tietää sijaintisi)


Oma teemapolku Digiluonto sovellukseen: Lataa tästä opas digitaalisten teemapolkujen suunnitteluun (PDF).

Opas sisältää käytännön esimerkkejä toteutetuista teemapoluista. Esimerkkisisältöjen avulla on pyritty antamaa yleiskuva asioista mitä oman teemapolun suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Teemapolun suunnittelun apuna voit käyttää myös oheista Word-tiedostoa.

Kun polun suunnittelu ja aineistot ovat valmiit, tälle sähköiselle lomakkeelle voit syöttää polun tiedot (tekstit, kuvat ja linkit) vietäväksi mobiilialustalle. (Huom! maksimissaan 5 kohdetta / polku)


DigiLuonto Satakunta – Kasvua Satakunnan maaseudun luonto- ja kulttuurimatkailuun yhdistetyn kokemuksellisuuden ja avoimen datan palveluratkaisuilla.

Tavoite: Vauhditetaan Satakunnan maaseudun luonto- ja kulttuurimatkakohteiden uudistumista, kansainvälisiä valmiuksia ja kohdealueiden kestävää kasvua. Hankkeessa yhteiskehitetään helposti monistettavia palvelullisia, pelillisiä ja tarinallisia luonto- ja kulttuurikokemussisältöjä, niin kutsutun älykkään matkailun ratkaisuja ja avoimia rajapintoja hyödyntäen. Lisätään matkakohteiden saavutettavuutta, reaaliaikaista vuorovaikutteisuutta ja houkuttelevuutta uusissa kohderyhmissä: laajennetaan olemassa olevien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden sisältöjä digitaalisesti monipuolistettujen kokemusten, aktiviteettien ja avoimen datan ratkaisujen avulla. Toimenpiteillä tavoitellaan kestäviä kasvuvaikutuksia kohdealueilla matkailualan työllisyyteen, uusien yritysten määrään, innovatiivisten matkailutuotteiden syntyyn, matkailijamäärien kasvuun ja –kohderyhmien monipuolistumiseen, sekä matkakohteiden vetovoimaan, asiakastyytyväisyyteen ja kävijäuskollisuuteen.