Digiluonto Satakunta -hanke

Kasvua Satakunnan maaseudun luonto- ja kulttuurimatkailuun yhdistetyn kokemuksellisuuden ja avoimen datan palveluratkaisuilla.

DigiLuonto Satakunta -hanke (ELY, 2019-21) pyrkii laajentamaan matkakohteiden kehittämistä digitaalisesti ja tukemaan matkailun siirtymää kohti älykkäämpiä palveluympäristöjä. Niin kutsuttujen älykkäiden kaupunkien (Smart cities) kehittämisen vanavedessä älykäs matkailu (Smart Tourism) on ollut viime vuosina aktiivisen kehittämisen ja liiketalous-teknillisen tutkimuksen kohteena kansainvälisesti. Laajamittainen matkakohteiden digitaalinen kehittäminen on yhä lapsen kengissä niin Suomessa kuin kansainvälisesti, ja kokonaisvaltaisen älykkään matkailun pilotit ovat nekin vielä harvassa. Visit Finland on laatinut ja päivittänyt 2019 Suomen matkailulle digitiekartan , jolla tuetaan mm. “sujuvampaa ostopolkua, kannattavuutta ja kestävää kehitystä matkailussa sekä hyödynnetään kansainvälisiä palveluita ja teknologian mahdollisuuksia”. Uusien teknologioiden hyödyntämisessä DigiLuonto tavoittelee alustatalouteen kytkeytyviä edelläkävijäratkaisuja matkakohteiden kokemuksellisten ydinsisältöjen laajentamiseksi ja liittämiseksi osaksi alueellista matkailun kehittämistä. Tätä tarkoitusta varten pilotoidaan helposti monistettavaa digitaalista palvelualustaa, jonka “läpi” käyttäjä voi mobiilisti kokea mm. reaaliaikaiseen sijaintitietoon perustuvia lisättyjä sisältöjä vieraillessaan matkakohteessa. Nämä digitaaliset sisällöt voivat olla niin opastuksellisia, viihteellisiä, oppimiseen liittyviä kuin vaikkapa puhdasta fantasiaa. Teknisesti sisällöt voivat olla yhdistelmä perinteisiä multimediasisältöjä; kuvia, ääntä, tekstiä ja videoita – tai WebAR-teknologiaan (Augmented Reality) perustuvia 3D-malleja sekä avoimen datan IoT-sisältöjä, kuten reaaliaikaisia säätietoja ja sensoridataa. Kansainvälisissä tutkimuksissa erityisesti tarinallisuuden, reaaliaikaisuuden, vuorovaikutteisuuden ja palvelujen henkilökohtaistamisen on tunnistettu lisäävän eniten älykkäiden matkakohteiden kokemisen merkityksellisyyttä ja suosittelun todennäköisyyttä.

Selainpohjaisissa mobiiliratkaisuissa on ylivertaista potentiaalia digitaaliselle saavutettavuudelle, jaettavuudelle ja integroitavuudelle verrattuna perinteisiin mobiiliapplikaatioihin.

Sovelluksen karttanäkymä Sovelluksen käyttö ei vaadi natiivi-applikaatioiden lataamista mobiililaitteeseen.

Suomessa eräitä digitaalisuutta hyödyntäviä matkailuhankkeita viime vuosina ovat olleet Digitrail, BLUE project, Digikultuurikylä, Virtual Outdoors Finland ja Urban Eco Islands. Näiden lisäksi joillakin kunnilla ja yksittäisillä toimijoilla on ollut omia pilotteja ja yksittäisiä kokeiluja esim. AR:ään liittyen. Digiluonnon erityispiirre on digitaalisen kokemusalustan ja sisältöaihioiden skaalattavuus ja monistettavuus erilaisiin matkakohteisiin. Ratkaisut mahdollistavat syrjäisempienkin matkakohteiden vetovoiman ja saavutettavuuden parantamisen: uudet yhteiskehitettävät sisällöt ja digitaalinen kokemusmaailma monipuolistavat tapoja kokea kohteita ja lisäävät parhaimmillaan myös täysin uusien kohderyhmien mielenkiintoa vierailla matkakohteissa. Skaalattavan palvelualustan ansiosta uudenlaista kokemuksellisuutta ja digitaalista saavutettavuutta edistävien ratkaisujen avulla kyetään myös entistä kestävämmin uudistamaan alueen matkakohteita. Vuoden 2020-21 aikana tullaan järjestämään alueen matkakohteiden kehittäjille yhteiskehittämisen työpajoja, joissa sekä jaetaan tietoa älykkäiden matkakohteiden kehittämisestä että työstetään Digiluonto-alustan kokemussisältöjä paremmin Satakunnan eri matkakohteille sopiviksi. Hanketta toteuttavat yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä Tampereen yliopiston Porin yksikkö, tekniikka.

Kesto: 2 vuotta